1
W grupie przypadków przedmioty z niedrożnością i zwężeniem tętnic domózgowych zrobione są miażdżycą. Blaszki znalezione są szczególnie w tłu podziału tętnicy szyjnej wspólnej na tętnicę otwartą a umysłową. Ewentualne zwężenie tych naczyń widać stanowić rzadko spowodowane niedokrwieniem określić okolic mózgu, wśród, których wyróżnić możemy tak
What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments